MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARDORGAN ROZJEMCZY (OR)

§ 1

ORGAN ROZJEMCZY:

1. Do rozstrzygnięcia przez organ rozjemczy należy zgłaszać wszelkie konflikty, które powstaną pomiędzy uczestnikami, a nie mogą zostać rozstrzygnięte przez nich samych; jak również wszelkie decyzje MKU uznawane za niewłaściwe.
2. Kompetencją Organu będzie rozstrzyganie zgłoszonych sporów poprzez interpretację prawa. Organ nie będzie posiadał kompetencji tworzenia prawa przez ustanawianie precedensów.
3. Werdykt Organu jest ostateczny, nie podlega dyskusjom ani podważającym go komentarzom.
4. Głosowania Organu są tajne. Werdykt ogłaszany jest bez zaznaczania jak kto głosował.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARDSKŁAD ORGANU ROZJEMCZEGO (OR)

Zbigniew Status przewinień
Zbigniew
Ragnald Status przewinień
Ragnald
Edgar Status przewinień
Edgar
MIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |