MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD


P R E A M B U Ł A

Chciałoby się napisać: przede wszystkim honor wojownika! Lecz wojna to polityka, a w takiej honoru nie uświadczysz. Dlatego właśnie reguła owa powstała - aby podwaliny zabawy stworzyć i ustanowić granice dla politycznej chytrości. Aby już nigdy więcej zawiść, pycha i chęć zwycięstwa ponad wszystko nie przyniosły zarazy do naszego świata.

Niech zapanuje ścisłe rozgraniczenie między światem rzeczywistym a światem Midgardu. Niech konflikty pomiędzy landami nie niszczą przyjaźni między ludźmi. Niech pieniądz rzeczywisty nie rządzi w Midgardzie. Niech chwalebnym będzie zwyczaj urządzania wspólnych biesiad, byśmy spotykali się nie tylko na polu walki, ale także w sztukach rzemieślniczych i kulturalnych mogli rywalizować.

I. PRAWA MIDGARDU

II. REGUŁA BITEWNA MIDGARDU

III. ORGAN ROZJEMCZY (OR)

IV. MIDGARDZKA KOMISJA UZUPEŁNIEŃ (MKU)

V. DOBRE PRAKTYKI MIDGARDU
Powyższe zasady nie są Prawami Midgardu ale swoistym do nich komentarzem i uzupełnieniem.
Daremnym wydaje się bowiem próbować prawem stanowić o wzajemnym poszanowaniu, współpracy czy podejściu do zabawy. Chcemy jednak szerzyć te idee i temu właśnie ich publikacja ma służyć ...


MIDGARD

VI. WEJŚCIE DO KARCZMY MIDGARDU (1)
/tylko midgardczycy/


VII. O CZYM SIĘ MÓWI W KARCZMIE

VIII. TARGOWISKO MIDGARDU (1)

IX. SPIS LANDÓW, GRODÓW I OSAD MIDGARDU (321)

X. NAJEMNICY (201)
/spis najemników dostępny tyko w Karczmie Midgardu/


XI. MAPA MIDGARDU

XII. KRONIKI MIDGARDU

XIII. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO MIDGARDU (0 / 0)

XIV. DROGOWSKAZY MIDGARDU

XV. STATYSTYKA MIDGARDU (dotyczy członków)

XVI. STATYSTYKA MIDGARDU (dotyczy bractw/drużyn)

XVII. STATYSTYKA MIDGARDU (podsumowanie bractw/drużyn)

XVIII. INFORMACJE OGÓLNE MIDGARDU

XIX. WIELKIE ZMAGANIA MIDGARDUMIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |