MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARDDOBRE PRAKTYKI MIDGARDU

§ 1

Midgard jest zabawą w odgrywanie ludzi epoki wczesnego średniowiecza. Swoistym teatrem, w którym wszyscy jesteśmy aktorami. O ile jednak kulturę materialną (stroje, wyposażenie, uzbrojenie itd.) powinniśmy odtwarzać jak najwierniej, to z oczywistych względów walka, polityka, czy samo pojęcie życia jest traktowane umownie i nie ma odzwierciedlać ówczesnych realiów.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 2

Chociaż trzonem zabawy jest niewątpliwie walka, to równie szlachetnym jest uprawianie wszelkiego rzemiosła, odtwarzanie lub tworzenie w różnych dziedzinach sztuki czy wreszcie rozwój obozu i życia codziennego. Postarajmy się by walka nie przyćmiła do końca tych "klimatycznych" składników.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 3

Pamiętaj aby zawsze okazywać szacunek twemu przeciwnikowi. Pomyśl, czy tak jak traktujesz swojego wroga chciałbyś samemu być potraktowany. W szczególności pamiętaj, aby nie przedobrzyć w zniewagach słownych i czynnych jakie w stosunku do wroga kierujesz, aby nie wykroczyły one poza ramy teatru jaki wspólnie tworzymy. Pamiętaj, że odgrywana przez ciebie postać w innych niż ty czasach żyje i innym językiem się przez to posługiwać winna. Nie używaj przeto przekleństw współczesnych, które mogłyby sugerować, że tej różnicy nie pojmujesz. Pamiętaj też, że twoja postać i ty tak jak i postać twego przeciwnika i odtwarzający ją człowiek to nie te same osoby – zarówno gdy sam poczułeś się obrażony jak i wtedy, gdy kogoś obrażać w owym teatrum zamierzasz.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 4

Każdy, kto brał udział w więcej niż jednej bitwie powinien zauważyć jedną prawidłowość: wrogowie oszukują. Zanim więc zaczniesz oskarżać innych zastanów się nad własną postawą i przestań w końcu wierzyć, że tylko po przeciwnej stronie są ludzie, którzy "nie kładą się po ciosach". Jeśli w czasie bitwy dostrzeżesz czyjeś nieuczciwe zachowanie zamiast rzucać bluzgami zapamiętaj tę osobę, by po bitwie wspólnie wyjaśnić zajście. Jeżeli masz konkretny zarzut wobec konkretnej osoby nie wahaj się zgłościć tego publicznie aby dana osoba mogła się z zarzutu oczyścić lub zostać za niego potępiona. W innym przypadku nie ma sensu roztrząsać abstrakcyjnych win nieokreślonych ludzi.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 5

Zwycięstwo - tak, ale nie za wszelką cenę. Budując gród, obmyślając taktykę czy planując jakikolwiek manewr zastanów się jaki będzie to miało wpływ na zabawę. Niezdobywalne grody, naciąganie zasad czy nawet nieustępliwość w negocjacjach zdecydowanie jej nie poprawiają.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 6

Niech będzie zwyczajem wzajemna współpraca przeciwników w kwestii organizacji bitwy i imprezy. Jeśli więc jesteś obrońcą grodu udziel atakującym podstawowych informacji potrzebnych do oblężenia (wysokość palisady, położenie grodu, podejście, brama itp.). Celem jest, aby bitwy o gród były jak najbardziej widowiskowe. Dokładne informacje dotyczące fortyfikacji pozwolą atakującym przygotować właściwe machiny oblężnicze i wykluczą ponoszenie niepotrzebnych kosztów związanych z transportem zbędnych urządzeń.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 7

Opłata najemnicza, jeżeli ma postać materialną, nie może być wyższa niż równowartość jednego piwa.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 8

Na ile to tylko możliwe nie łączmy imprez midgardzkich z imprezami komercyjnymi. Zaś jeśli nie jest to możliwe, poinformujmy przed imprezą wszystkich midgardczyków o charakterze imprezy.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 9

Starajmy się minimalizować na naszych imprezach liczbę osób bez strojów. Widzów należy zdecydowanie odsuwać na znaczną odległość. Usuwajmy z pola walki zbędne przejawy współczesności. Niech nawet osoby robiące zdjęcia będą w strojach lub trzymają się miejsc wyznaczonych cywilom.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


§ 10

Niech jasnym będzie, że zasady w walce preferują atakujących, zbrojnych i nie najemnych. I do tego wszyscy powinniśmy dążyć.

___
Data utworzenia prawa: 09:30:00 02.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD


MIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |