MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD
Kraj Żmija

Kraj Żmija

Wódz landu
Dragomir Status przewinień
Dragomir
___
Data utworzenia prawa: 11:49:42 08.11.2022
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec
Data ostatniej edycji: 12:30:27 08.11.2022
Osoba edytująca: Dragomir


Lista bractw/drużyn w siłach zbrojnych landu:
1. Czarny Żmij [9]


Lista grodów/osad w granicach landu:

Osada Żmija
Gród: Osada Żmija [9] [8 / Zdobywców: 0]
Grododzierżca
Dragomir Status przewinień
Dragomir

Miezkańcy grodu/osady:
Lubomir Status przewinień
Lubomir
Radochna Status przewinień
Radochna
Dalemir Status przewinień
Dalemir
Ruryk Status przewinień
Ruryk
Suligniewa Status przewinień
Suligniewa
Żywia Status przewinień
Żywia
Dobromiła Status przewinień
Dobromiła
Wielebor Status przewinień
Wielebor___
Data utworzenia prawa: 11:50:03 08.11.2022
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec


MIDGARDMIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |