MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD
Smederland

Smederland

Wódz landu
Zbigniew Status przewinień
Zbigniew
___
Data utworzenia prawa: 10:43:00 04.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec


Lista bractw/drużyn w siłach zbrojnych landu:
1. Klub historyczny HIRD [18]


Lista grodów/osad w granicach landu:

Fjalenhelm
Gród: Fjalenhelm [18] [16 / Zdobywców: 0]
Grododzierżca
Mścibor Status przewinień
Mścibor
Grododzierżca
Zbigniew Status przewinień
Zbigniew

Miezkańcy grodu/osady:
Sigurd Status przewinień
Sigurd
Konstantin Status przewinień
Konstantin
Ulfr Status przewinień
Ulfr
Ivar Status przewinień
Ivar
Thyre Status przewinień
Thyre
Olaf Status przewinień
Olaf
Vigbjorn Status przewinień
Vigbjorn
Mieszko Status przewinień
Mieszko
Una Status przewinień
Una
Bodvar Status przewinień
Bodvar
Thoradis Status przewinień
Thoradis
Thorbrand Status przewinień
Thorbrand
Thorarin Status przewinień
Thorarin
Grendel Status przewinień
Grendel
Thori Status przewinień
Thori
Mord Status przewinień
Mord___
Data utworzenia prawa: 08:47:00 05.03.2009
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec


MIDGARDMIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |