MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD
Najemna Drużyna Zagród Śląskich

Najemna Drużyna Zagród Śląskich [3]
Wódz/Jarl bractwa/drużyny


Członkowie bractwa/drużyny:
Falimir Status przewinień
Falimir
Bratomir Status przewinień
Bratomir
Dobromir Status przewinień
Dobromir


Nazwa bractwa/drużyny na Midgard: Najemna Drużyna Zagród Śląskich
Nazwa landu: Najemnicy
O bractwie:
,,Najemna Drużyna Zagród Śląskich” jest kontynuacją założonej w 2011 roku ,,Drużyny Zagród Śląskich\\\\\\\". Nowe grono założycielskie postanowiło kontynuować stare drużynowe tradycje, zarazem tworząc nowe. Sama drużyna tak jak poprzednia utożsamia się szczególnie z częścią plemienia Gołęszyckiego zamieszkującego dorzecze i okolice rzek Przemszy i Brynicy. Kultywuje przy tym prastare słowiańskie tradycje, odnosząc się z szacunkiem wobec dorobku cywilizacyjnego naszych przodków. Jako drużyna w oparciu o obecny stan badań historycznych i archeologicznych uznajemy za wielce prawdopodobne, że plemię Gołęszyckie, szczególnie cześć reprezentowana przez nas górnośląska, w wieku X i XI, podlegała wpływom kulturowym i cywilizacyjnym państwa Wielkich Moraw, następnie Czech i Polski. Pozwala nam to czerpać z dorobku technologicznego sąsiadów gdyż przynależność naszych ziem względem wspomnianych sąsiadów wydaje się faktem. Dzięki bliskości szlaków handlowych łączących Pomorze z państwem Wielkomorawskim, następnie Czeskim oraz Rusią, uznajemy możliwość uzyskiwania pewnego wyposażenia oraz towarów z dalekich krain. Tą samą drogą, dzięki kontaktom handlowym widzimy możliwość werbowania najemnej siły zbrojnej wywodzącej się spoza plemienia Gołęszyckiego.
___
Data utworzenia prawa: 14:32:47 14.10.2022
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec

MIDGARD
MIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |