MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD
Czarny Żmij

Czarny Żmij [9]
Wódz/Jarl bractwa/drużyny
Dragomir Status przewinień
Dragomir


Członkowie bractwa/drużyny:
Lubomir Status przewinień
Lubomir
Radochna Status przewinień
Radochna
Dalemir Status przewinień
Dalemir
Ruryk Status przewinień
Ruryk
Suligniewa Status przewinień
Suligniewa
Żywia Status przewinień
Żywia
Dobromiła Status przewinień
Dobromiła
Wielebor Status przewinień
Wielebor


Nazwa bractwa/drużyny na Midgard: Czarny Żmij
Nazwa landu: Kraj Żmija
https://www.facebook.com/czarnyzmij
https://www.facebook.com/czarnyzmij
O bractwie:
Drużyna wczesnośredniowieczna
___
Data utworzenia prawa: 16:27:45 15.10.2022
Osoba wpisująca: Czcibor Jednoręki

MIDGARD
MIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |