MIDGARD
MIDGARD MIDGARD
MIDGARD

MIDGARD
Drużyna Najemna Swarga

Drużyna Najemna Swarga [2]
Wódz/Jarl bractwa/drużyny
Wojciech Status przewinień
Wojciech


Członkowie bractwa/drużyny:
Dobromir Status przewinień
Dobromir


Nazwa bractwa/drużyny na Midgard: Drużyna Najemna Swarga
Nazwa landu: Najemnicy
https://www.facebook.com/DruzynaNajemnaSwarga/?show_switched_toast=1&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0
www.druzynaswarga.com/kw_index.php?h_linki=7&login=
O bractwie:
D.N.S. - głodni sławy, chwały, bitki!!!
___
Data utworzenia prawa: 11:36:00 04.06.2012
Osoba wpisująca: Thorolf Wygnaniec
Data ostatniej edycji: 21:43:41 07.10.2021
Osoba edytująca: Wojciech

MIDGARD
MIDGARDMIDGARD
MIDGARD


| Polityka Prywatności | Kontakt: midgard@midgard.net.pl |